Privasi


Notis pendedahan privasi ini dikumpulkan berdasarkan seni. 13 Dekri Undangan 196/2003, iaitu "Kod Perlindungan Data Peribadi" Itali (kemudian dari " Kod ") dan diberikan kepada pengguna mengakses laman web milik SlideMY srls (" SlideMY ") di www.SlideMY.com (" Laman Web "). Tujuannya adalah untuk menggambarkan terma dan syarat untuk penggunaan dan pemprosesan data peribadi pengguna dalam Laman Web. Notis ini hanya bertujuan untuk Laman Web di atas dan tidak berkaitan dengan pengguna laman web yang lain yang boleh mengakses dengan mengklik pada hyperlink yang dipaparkan di Laman Web.

Notis ini juga direka untuk memaklumkan kepada pengguna Laman Web tentang terma dan syarat untuk pemprosesan SlideMY mengenai apa-apa data peribadi yang mereka patut berikan untuk memberi.

Pengguna dikehendaki membaca notis ini dengan teliti sebelum memberikan apa-apa maklumat peribadi dan / atau melengkapkan mana-mana e-borang yang terdapat di Laman Web.


1. JENIS DATA PROSES

SlideMY boleh mengumpul data peribadi daripada pengguna termasuk, misalnya, ID Pengguna dan kata laluan masing-masing, nama pertama dan keluarga mereka, alamat e-mel mereka, apa-apa data atau maklumat yang dikumpul semasa menavigasi di Laman Web, dan data peribadi lain yang disediakan secara sukarela oleh mereka semasa pendaftaran mereka , apabila menempah barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Laman Web, atau mengemukakan pertanyaan e-mel mereka melalui Laman Web.

Laman web ini boleh diakses oleh pengguna tanpa perlu memasukkan sebarang data peribadi. Walau bagaimanapun, sesetengah fungsi Laman web (cth., Muat turun dokumen) hanya boleh diakses oleh pengguna berdaftar.

1.1 Data Navigasi

Sistem IT dan prosedur perisian untuk operasi normal Laman Web ini melibatkan pengumpulan beberapa data yang secara tersirat dimuat naik dengan penggunaan protokol komunikasi Internet.

Jenis data ini termasuk, contohnya, alamat IP, nama domain komputer yang digunakan oleh pengguna yang mengakses Laman Web, alamat URI ( Pengecualian Sumber Uniform ) alamat mana-mana sumber yang digunakan, masa permintaan pertanyaan pelayan, kaedah yang digunakan dalam membuat pertanyaan ke pelayan, saiz fail yang diperolehi sebagai balasan, pengenal angka status tindak balas yang diberikan oleh pelayan dan parameter lain yang berkaitan dengan sistem operasi pengguna dan persekitaran komputer.

Sebagai peraturan, jenis maklumat ini tidak dikumpulkan untuk dikaitkan dengan subjek data khusus dan boleh digunakan oleh SlideMY untuk tujuan mengumpulkan maklumat statistik tanpa nama pada penggunaan Laman Web dan memeriksa operasi yang betul.

Data yang sama juga boleh digunakan untuk menilai sebarang liabiliti sekiranya berlaku kerosakan atau kerosakan yang berkaitan dengan siber atau kerugian yang disebabkan oleh Laman Web.

1.2 Cookies

Kuki adalah fail teks yang dihantar oleh Laman Web kepada penyemak imbas PC pengguna. Penyemak imbas menyimpan maklumat dan membawanya ke pelayan Laman Web apabila pengguna mengakses Laman Web pada masa akan datang.

Laman Web akan menggunakan:

(a) kuki sesi, iaitu kuki yang disimpan buat sementara pada folder 'cookie' penyemak imbas pengguna untuk tempoh penuh sesi navigasi;

(b) kuki kekal, iaitu kuki yang disimpan dalam folder penyemak imbas untuk tempoh masa yang lebih lama (bergantung pada tempoh setiap kuki).

Penggunaan kuki sesi (tidak disimpan secara kekal pada PC pengguna dan akan dipadamkan apabila pengguna log keluar pelayar) bermaksud (i) untuk memudahkan navigasi Laman Web dan penggunaan aplikasi yang boleh diakses dari Laman Web; dan (ii) untuk mengumpul maklumat statistik tanpa nama di Laman Web menggunakan dan mengawal operasi yang betul.

Penggunaan kuki kekal bertujuan untuk menyediakan pengguna dengan perkhidmatan tertentu. Sebagai contoh, apabila pendaftaran dibuat dengan ID Pengguna dan kata laluan, pengguna diberi peluang untuk memilih sama ada untuk menyimpan maklumat ini untuk digunakan pada log masuk seterusnya mereka; ini dibuat dengan menyimpan kuki pada PC pengguna.

Laman Web juga boleh diakses dan dilayari tanpa kuki. Kebanyakan pelayar menerima kuki secara automatik. Penyimpanan kuki automatik boleh dielakkan dengan memilih fungsi yang berkaitan dari penyemak imbas. Untuk maklumat lanjut mengenai cara membuat pemilihan ini, sila rujuk arahan pelayar. Melalui penyemak imbas, pengguna juga boleh memadam mana-mana kuki yang disimpan di cakera keras mereka pada bila-bila masa.

Sila ambil perhatian bahawa pilihan untuk tidak menerima kuki dari penyemak imbas boleh membuat navigasi di Laman Web lebih sukar atau mengehadkan penggunaan aplikasi yang boleh diakses dari Laman Web.

1.3 Data Peribadi yang dibekalkan oleh Pengguna

SlideMY juga akan mengumpul data peribadi yang dimasukkan oleh pengguna pada mengisi borang pendaftaran atau meminta barangan atau perkhidmatan, serta data peribadi mereka yang diemail.


2. TUJUAN PENGOLAHAN DATA

Data peribadi pengguna laman web hanya akan diproses mengikut terma dan syarat di sini dan mematuhi peruntukan Kod Privasi.

Pemprosesan data mungkin terdiri daripada salah satu daripada operasi berikut: pengumpulan, pembalakan, organisasi, pengarkiban, perundingan, pemprosesan, perubahan, pemilihan, pengekstrakan, perbandingan, penggunaan, interkoneksi, komunikasi, penzahiran, penyekatan, penghapusan dan / atau pemusnahan Data.

Bergantung kepada persetujuan yang diberi atau tidak diberikan oleh setiap pengguna, data akan diproses untuk tujuan berikut:

(a) membenarkan, membolehkan dan / atau memperibadikan akses pengguna ke pelbagai kawasan dan kandungan Laman Web;

(b) penyediaan perkhidmatan yang diminta pengguna;

(c) Surat berita surat berita;

(d) penghantaran bahan komunikasi dan maklumat / promosi dari SlideMY dan pihak ketiga;

(e) pematuhan kewajipan yang dikehendaki oleh mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang EU, atau arahan yang diterima daripada pihak berkuasa awam atau badan pengawalseliaan.


3. SYARAT PENGOLAHAN

Data akan diproses selaras dengan prinsip kerahsiaan, keperluan, kaitan, undang-undang dan ketelusan seperti yang dikehendaki oleh Kod Privasi.

Data akan diproses terutamanya melalui media elektronik, selaras dengan undang-undang yang berkenaan. Langkah-langkah keselamatan yang sesuai akan diperhatikan untuk mencegah sebarang kerugian, penggunaan haram, penyalahgunaan atau akses tanpa izin kepada data.

Data akan diarkibkan untuk suatu jumlah masa yang tidak melebihi yang diperlukan dengan ketat untuk tujuan yang mana mereka dikumpulkan atau kemudiannya diproses.


4. DATA VOLUNTAR atau mandatori

Pembekalan pengguna jenis data tertentu (seperti yang dikenalpasti dengan asterisk pada bidang input data / borang pendaftaran yang diperlukan) diperlukan - mengikut mana yang berkenaan - untuk mengakses mana-mana kawasan terpelihara Laman Web atau untuk menerima apa-apa barang yang diminta atau perkhidmatan.

Kegagalan pengguna untuk membekalkan data sedemikian akan menghalang mereka daripada mengakses laman web Rizab laman web, atau daripada menerima barangan atau perkhidmatan mereka yang diminta.


5. Skop data KOMUNIKASI DAN DISSEMINASI

Bagi maksud di bawah seksyen 2 di atas dan setakat yang amat diperlukan, data boleh disampaikan kepada pekerja SlideMY dan kontraktor sewa untuk dan dalam had fungsi dan tanggungjawab mereka.

Di samping itu, data boleh dikomunikasikan kepada orang yang melakukan aktiviti yang berkaitan dengan dan berperanan dalam aktiviti SlideMY sendiri, dan perkhidmatannya boleh diminta oleh SlideMY berikutan pelantikan mereka sebagai pemproses data untuk pelaksanaan aktiviti sedemikian setakat yang sangat diperlukan dan selaras dengan tujuan di bawah seksyen 2 di atas. Orang-orang ini termasuk, tanpa batasan, yang memberi sokongan kepada pengguna dan pengendali IT.

Data tidak boleh dikenakan penyebaran.


6. HAK PENGGUNA YANG DISEDIAKAN OLEH ART. 7 DATA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Sebagai subjek data, anda berhak untuk melaksanakan hak yang disediakan oleh seni 7 Kod Perlindungan Data Peribadi. Hak-hak tersebut boleh dilaksanakan mengikut syarat-syarat seni. 9 daripada Kod tersebut. Khususnya, dimaklumkan bahawa anda boleh menghubungi pengawal data pada bila-bila masa untuk:

(a) menyiasat mengenai data peribadi yang ada dalam milikannya, termasuk yang belum dilog masuk, dan selanjutnya mendapatkan komunikasi data sedemikian dalam bentuk yang boleh difahami;

(b) mendapatkan maklumat mengenai (i) sumber data sedemikian; (ii) tujuan dan kaedah pemprosesannya; (iii) logik yang digunakan untuk pemprosesan mereka jika kedua dilakukan dengan bantuan cara elektronik; (iv) data pengenalan mengenai pengawal data dan setiap pemproses data yang dilantik; dan (v) entiti atau kategori entiti yang kepadanya atau yang mana data boleh dikomunikasikan, atau siapa atau yang mungkin dapat mengetahui data tersebut dalam kapasitinya sebagai pemproses data atau orang yang bertanggungjawab pemprosesan;

(c) mendapatkan: (i) mengemaskini, pembetulan atau, jika berkepentingan di dalamnya, penyepaduan data; dan (ii) penghapusan itu, penukaran itu menjadi suatu bentuk tanpa nama atau menyekat mana-mana data yang telah diproses secara tidak sah, termasuk data yang pengekalannya tidak diperlukan untuk tujuan yang mereka telah dikumpulkan atau kemudiannya diproses; (iii) pengesahan rasmi bahawa operasi di bawah perkara (i) dan (ii) di atas dan kandungannya yang berkaitan telah dimaklumkan kepada entiti yang mana data dikomunikasikan atau disebarkan, melainkan syarat ini membuktikan mustahil atau melibatkan usaha yang tidak seimbang berbanding dengan hak yang perlu dilindungi;

(d) objek, secara keseluruhan atau sebahagiannya: (i) atas alasan yang sah, untuk memproses data peribadinya, walaupun ia berkaitan dengan tujuan pengumpulan; dan (ii) untuk pemprosesan data peribadinya, di mana ia dijalankan untuk tujuan menghantar bahan pengiklanan atau jualan langsung atau lain-lain untuk prestasi kaji selidik pasaran atau komunikasi komersial.

Hak cipta © 2017 SLIDEMY.COM Inc.