SOALAN GEOGRAFI P1 STPM 2017 - PAHANG

September 28, 2017 | Pengarang: Asmawi Bin Abdullah | Kategori: N/A
Share Benamkan


Penerangan Ringkas

PERCUBAAN STPM, PENGGAL 1...

Penerangan

SULIT* NAMA : ………………………………………

TINGKATAN : ………………

PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA DUA JAM PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA

942/1

STPM 2017

GEOGRAFI KERTAS 1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1/ 2017 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA Arahan kepada calon : JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.

Untuk kegunaan Pemeriksa Bahagian A

Jawab empat soalan daripada enam soalan. Bahagian A : Jawap soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. Jika anda memilih soalan 3, jawab soalan 3(a) atau soalan 3(b) sahaja.

Bahagian B

Bahagian B : Jawap soalan 4 dan satu soalan lain sama ada soalan 5 atau soalan 6. Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan soalan 4 bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

Jumlah Untuk menjawap sama ada soalan 2 atau 3 soalan bagi Bahagian A dan sama ada soalan 5 atau soalan 6 bagi Bahagian B, anda dikehendaki menggunakan kertas helaian jawapan lain . Mula setiap jawapan pada helaian kertas yang baharu dan susun jawapan anda mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda bersama-sama dengan kertas soalan ini.

[Lihat sebelah

SULIT

BAHAGIAN A : Alam Sekitar Fizikal [40 markah] Jawab SEMUA soalan 1.

(a) Jelaskan dua jenis daya dari dalam bumi menyebabkan pembentukan gelinciran. [4]

(i) ............................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. (ii) ............................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

(b) Huraikan bagaimana proses pembentukan jenis gelinciran biasa. [3] ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................

(c) Senaraikan dua bentuk muka bumi hasil daripada pembentukan gelinciran. [2] (i) .......................................................................................................................... (ii) ..........................................................................................................................

(d) Jelaskan tiga aktiviti manusia yang sesuai dijalankan di kawasan bentuk muka bumi gelinciran. [6] (i) ............................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. (ii) ............................................................................................................................ ................................................................................................................................. ............................................................................................................................................... (iii) ............................................................................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Jawap sama ada soalan 2 atau soalan 3. Jika memilih soalan 3, jawab sama ada soalan 3(a) atau soalan 3(b) sahaja. 2. (a)

Lukis dan labelkan lapisan struktur bumi. [9]

(b)

Jelaskan ciri-ciri fizikal lapisan struktur bumi tersebut. [16]

3. (a)

(i) Huraikan bagaimana cara hakisan pantai berlaku di kawasan pinggir pantai [12] (ii) Bincangkan aktiviti manusia yang dijalankan di kawasan bentuk muka bumi pemendapan pinggir pantai. [13] ATAU 3. (b) (i) ‘ Tanah runtuh yang kerap berlaku di Malaysia berpunca daripada faktor manusia’, Jelaskan pernyataan tersebut. [12] (ii) Sejauh manakah langkah undang-undang mampu mengurangkan masalah tanah runtuh di Malaysia. [13]

BAHAGIAN B : Alam Sekitar Manusia [40 markah] Jawab SEMUA soalan

4. (a) Nyatakan tiga mengalami transformasi.

petunjuk demografi yang membuktikan sesebuah desa [3]

(i)

............................................................................................................................

(ii) ............................................................................................................................. (iii) ............................................................................................................................

(b) Kemukakan dua faktor fizikal yang menyebabkan pembangunan wilayah yang tidak seimbang di Malaysia. [4] (i)

..............................................................................................................................

......................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ............................................................................................................................... (ii)

.............................................................................................................................

................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ................................................................................................................................

(c) Berikan dua bukti yang menunjukkan berlakunya saling interaksi antara bandar kecil dengan kawasan desa sekitarnya. [4] (i) .................................................................................................................................... ................................................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... (ii) ............................................................................................................................. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... (d) Mengapakah berlakunya aliran keluar migrasi dari pusat bandar ke pinggir bandar besar di Malaysia? [4]

(i) ............................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................... (ii) ............................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ...............................................................................................................................

Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6

5. (a)

Jelaskan faktor yang mempengaruhi proses penuaan penduduk di Malaysia [12]

(b) Bincangkan kesan penuaan penduduk terhadap aspek sosial dan ekonomi di Malaysia. [13]

6. (a) Mengapakah negara Malaysia menjadi destinasi migran antarabangsa pada masa kini. [12] (b) Bincangkan kesan sosio-ekonomi akibat kemasukan migran antarabangsa ke Malaysia. [13] KERTAS SOALAN TAMAT

Xem th�m...

Komen

Hak cipta © 2017 SLIDEMY.COM Inc.