Pemantapan Tatabahasa

October 13, 2017 | Pengarang: Kho Ling Hong | Kategori: N/A
Share Benamkan


Penerangan Ringkas

Latihan...

Penerangan

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA 1. Bahasa ialah satu kemahiran dan mesti dipelajari, termasuk oleh penutur aslinya. 2. Proses pemupukan bahasa memerlukan masa yang panjang. Kemahiran bahasa tidak dapat diperoleh dalam masa seminggu dua, apatah lagi sehari dua. INFOBAHASA : TANDAKAN (√ ) PADA PETAK EJAAN YANG BETULinsuran

1

keriting 6

insurans komedi

2

komidi kalaupun

3

kelikir

nasionalisma

toksin

nasionalisme

marjerin selesma selesema sentiasa senantiasa

14

subsidi maksima

10

12

13

sabsidi 9

kerikil

5

komersial toksik

8

kalau pun

4

kerinting komersil

7

majerin

11

maksimum

15

stesen stesyen lagenda legenda

FOKUS PERKONGSIAN KATA GANTI NAMA DIRI (KGND) KGND 1

KGND 2

KGND 3

FIKIRKAN – TANDAKAN (√ ) ATAU ( X )

saya

awak

dia/ia

1. Buku cerita itu dibaca oleh saya.

{

}

aku

kamu

-nya

2. Baju kebaya moden itu dijahit oleh ibu.

{

}

beta

tuan

beliau

3. Kucing-kucing itu menjilat ekor mereka.

{

}

patik

puan

baginda

4. Mereka-mereka yang bersalah akan dihukum.

hamba

saudara

mereka

{

}

kita

saudari

5. Makanlah ikan kerana ia mengandungi protein.

{

}

kami

kalian

6. “Awak hendak ke mana?” tanya Elly kepada ibunya.

{

}

7. “Beta hendak berangkat ke Melaka,” kata Tun Perak.

{

}

8. Abdul Rahim tidak datang ke sekolah kerana ianya sakit. {

}

FIKIRKAN – TENTUKAN YANG BETUL

FIKIRKAN – TENTUKAN AYAT YANG BETUL

1. Para hadirin sekalian

{ }

9. Keluar dari pejabat saya!

{ }

2. Hadirin yang budiman

{ }

10. Sila jangan merokok di sini.

{ }

3. Hadirin yang dihormati

{ }

11. Tolong jangan pijak rumput.

{ }

4. Saudara saudari sekalian

{ }

12. Apakah benar ceritamu itu?

{ }

5. Tuan-tuan dan puan-puan

{ }

13. Ya Allah, ampunilah dosaku.

{ }

6. Para hadirin yang dihormati

{ }

14. Jemput datang ke rumah saya.

{ }

7. Saudara saudari yang budiman

{ }

15. Halim melaporkan dari New Delhi.

{ }

8. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian

{ }

16. Adakah mungkin peristiwa itu terjadi?

{ }

BIL 1.

TANDAKAN (√ ) ATAU ( X ) KATA BILANGAN (B :1 atau 1 : B)

BIL 6.

TANDAKAN ( √ ) ATAU ( X ) BEBERAPA (jumlah; berapa - soalan)

1. semua murid-murid { }

1. beberapa orang pelajar ... . { }

2. semua murid { }

2. berapa orang pelajar ... . { }

3. para pelajar { }

3. berapa orang pelajarkah ... ? { }

4. semua kanak-kanak { } 5. ramai budak { }

7.

6. kebanyakan pelajar { }

1. Roti itu dimakan oleh saya. { }

7. guru-guru semua { }

2. Roti itu saya makan. { }

8. beberapa buah rumah-rumah { } 2.

AYAT PASIF (KGN1&2 tiada oleh, KGN3 ada di, oleh)

3. Roti itu kamu makan. { } 4. Roti itu dimakan oleh mereka. { }

IMBUHAN “BER...” (“ber...” ulang dua kali)

5. Roti itu mereka makan. { }

1. berpuluh tahun { } 2. berpuluh-puluh tahun { }

8.

3. beribu-ribu penonton { }

1. Kuih itu dimakan oleh bapa. { }

4. beribu penonton { }

2. Kuih itu dimakan bapa. { }

5. ribuan penonton { } 3.

PENGGUNAAN “OLEH” (kena … oleh, ter … oleh)

3. Kuih itu bapa makan. { }

IMBUHAN “KE...” (“ke...” = 2X tak perlu penjodoh bilangan; beberapa)

4. Kuih itu termakan oleh bapa. { }

1. kedua-dua anaknya { }

6. Kuih itu kena makan oleh bapa. { }

2. kedua anaknya { }

7. Kuih itu kena makan bapa. { }

3. anaknya yang kedua { }

8. Pencuri itu tertangkap polis. { }

4. ketiga-tiga ekor kucing itu { }

9. Pencuri itu kena tangkap polis. { }

5. Kuih itu termakan bapa. {

}

5. ketiga-tiga kucing itu { } 9. 4.

5.

PECAHAN (ditulis di akhir bukan di tengah)

PENGGUNAAN IMBUHAN (ke... an, ber...) 1. Dia basah kerana kehujanan. { }

1. dua setengah kilogram { }

2. Surat anaknya belum berjawab. { }

2. dua kilogram setengah { }

3. Lim tertarik dengan keindahan ... { }

SETENGAH ( ½ ) SESETENGAH (jumlah / sebilangan)

10.

KATA BANTU DALAM AYAT PASIF (sebelum orang)

1. setengah orang { }

1. Wau itu akan saya buat. { }

2. sesetengah orang { }

2. Wau itu saya akan buat. { }

3. setengah-setengah orang { }

3. Surat itu telah saya tulis. { }

4. setengah-tengah orang { }

4. Surat itu saya telah tulis. { }

5. setengah daripada sebuku roti { }

5. Cikgu itu pernah kamu lihat? { }

BIL 11.

12.

TANDAKAN (√ ) ATAU ( X ) KATA GANDA : SALING (tidak perlu kata ganda)

BIL 16.

TANDAKAN ( √ ) ATAU ( X ) BERKALI-KALI @ BERULANG KALI (B :1 atau 1 : B)

1. A dan B saling kejar-mengejar. { }

1. mencuit-cuit pipinya { }

2. A dan B saling mengejar. { }

2. mencuit pipinya berkali-kali {

3. A dan B kejar-mengejar. { }

3. mencuit-cuit pipinya berkali-kali { }

4. X dan Z saling menembak. { }

4. melambai-lambai berulang kali { }

5. X dan Z tembak-menembak. { }

5. melambai berulang kali {

KATA GANDA SEPARA + BER ... AN (B :1 atau 1 : B) 1. dedaun berguguran {

17.

}

}

IMBUHAN : MEMBUAT , BERBUAT (abstrak atau bukan benda) 1. jangan membuat bising { }

}

2. daun berguguran { }

2. jangan berbuat bising { }

3. berterbangan lelayang { }

3. berbuat begitu { } 4. membuat begitu { }

13.

IMBUHAN PINJAMAN (ulang dua kali) 1. juru-juru terbang { }

5. berbuat demikian { } 18.

2. juruterbang-juruterbang { }

MEMPER... , MEMPER ... KAN (kata adjektif, kata kerja)

3. olahragawan-olahragawan { }

1. memperdalamkan lubang itu { }

4. olah-olahragawan { }

2. memperdalam lubang itu { }

5. seniman-seniman jalanan { }

3. mendalamkan lubang itu { } 4. memperkatakan hal itu {

14.

KATA NAMA (ulang dua kali kata pertama) 1. guru-guru besar { } *banyak GB

15.

}

5. memperjelas perkara itu { }

2. guru besar-guru besar { }

IMBUHAN : MENG ...KAN, MENG ... I (orang ~ meng ... kan, benda ~ meng ... i)

3. guru besar-besar { } *badan besar

1. kami menghiaskan pentas { }

4. alat-alat tulis { }

2. kami menghiasi pentas { }

5. alat tulis-alat tulis { }

3. pelbagai ceri menghiaskan kek { }

6. orang-orang tua { } *banyak

4. pelbagai ceri menghiasi kek { }

7. orang tua-tua { } *petua / pepatah

5. adik mengotori lantai { }

PENGGUNAAN KATA “BELAKA” (B :1 atau 1 : B)

19.

20.

PENGGUNAAN KATA SENDI “AKAN” (tiada imbuhan)

1. Baju itu murah-murah belaka. { }

1. menyayangi akan anaknya { }

2. Beg-beg itu cantik-cantik belaka. { }

2. sayang akan anaknya { }

3. Mereka bijak-bijak belaka. { }

3. sayang anaknya { }

4. Mereka bijak belaka. { }

4. merindui ibunya { }

5. Anak-anaknya bijak-bijak belaka. { }

5. rindu akan anaknya { }

BIL 21.

22.

TANDAKAN (√ ) ATAU ( X ) KATA PENGUAT (kata penguat bebas :SAS / ASS)

25.

KERANA, OLEH SEBAB (sebab : kata nama abstrak) 1. Dia tidak hadir sebab sakit. { }

2. cantik sangat { }

2. Dia tidak hadir oleh sebab sakit. { }

3. amat kejam { }

3. Dia tidak hadir oleh kerana sakit. { }

4. kejam amat { }

4. Kerana sakit, dia tidak hadir. { }

5. bijak sungguh { }

5. Oleh sebab sakit, dia tidak hadir. { }

KATA PENGUAT - SEKALI (tidak perlu ter..., begitu dan paling)

2. KLCC tertinggi {

24.

26.

TANDAKAN ( √ ) ATAU ( X )

1. sangat cantik { }

1. KLCC tertinggi sekali {

23.

BIL

27.

ATAS, DI ATAS (abstrak/bukan tempat, tempat) 1. terima kasih atas pertolongan { }

}

2. terima kasih di atas bantuan { }

}

3. KLCC begitu tinggi sekali { }

3. tahniah di atas kejayaan { }

4. KLCC paling tinggi sekali { }

4. buku kamu ada di atas meja { }

5. KLCC tinggi sekali { }

5. cawan itu ada atas para { }

KATA PENGUAT (tidak perlu kata ganda berentak)

28.

DI {sudah tiba, sedia ada} KE {belum tiba, pergerakan}

1. rambutnya sangat kusut-masai { }

1. Mereka sudah sampai di Miri. { }

2. rambutnya kusut-masai { }

2. Mereka sudah sampai ke Miri. { }

3. suasana sungguh riuh-rendah { }

3. Masukkan guli di dalam balang. { }

4. suasana sungguh riuh { }

4. Masukkan guli ke dalam balang. { }

5. keadaannya amat licin-licau { }

5. Dia jatuh di dalam longkang. { }

ANTARA , DI ANTARA (abstrak/bukan tempat, tempat)

29.

DARI : SE ... SE, 0 ... 0 (se ... se, o ... o - mesti ulang dua kali)

1. antara hobinya ialah melukis { }

1. dari masa ke semasa { }

2. di antara hobinya ialah melukis { }

2. dari semasa ke semasa { }

3. teh terletak di antara sos dan roti { }

3. dari masa ke masa { }

4. dia duduk antara Din dengan Lie { }

4. dari hari ke hari { }

5. di antara lauk kegemarannya { }

5. dari hari ke sehari { }

DALAM, DI DALAM (abstrak/tidak nampak, lubang/ruang)

30.

DI {tempat} PADA {benda, anggota badan}

1. di dalam ingatannya { }

1. Ada setompok darah di bajunya. {

2. dalam ingatannya { }

2. Ibu membalut luka pada kakinya. {

3. di dalam bilik { }

3. Ibu membalut luka di kakinya. {

4. dalam mesyuarat { }

4. Jangan bersandar di dinding itu. {

5. di dalam hatinya {

5. Kad itu tergantung pada dinding. {

}

} }

} } }

BIL 31.

TANDAKAN (√ ) ATAU ( X ) KATA NAFI : TIDAK, BUKAN (kata kerja/kata adjektif, kata nama/kata sendi)

BIL 36.

TANDAKAN ( √ ) ATAU ( X ) SRI atau SERI (pastikan betul penggunaannya)

1. Dia bukan abang saya. { }

1. Tan Sri { }

2. Komputer ini bukan berat. { }

2. Tan Seri { }

3. Soalan ini bukan susah. { }

3. Puan Sri { }

4. Soalan ini tidak susah. { }

4. Dato’ Seri { }

5. Sudin tidak suka bermain hoki. { }

5. Datin Sri { } 6. Seri Paduka Baginda { }

32.

KATA TANYA (kata tanya tidak boleh dalam ayat penyata) 1. Saya tidak tahu siapa namanya. { }

33.

34.

35.

7. seri muka { }

2. Saya tidak tahu namanya. { }

Diraja, di-Raja atau di Raja (pastikan betul penggunaannya)

3. Ali tidak tahu di mana dia tinggal. { }

1. Polis Diraja Malaysia { }

4. Ali tidak tahu tempat tinggalnya. { }

2. Polis di-Raja Malaysia { }

5. Bila dia resah, dia bersendirian. { }

3. Polis di Raja Malaysia { }

KAH {mesti ada di awal ayat} {di tengah boleh, di akhir tidak perlu}

37.

38.

HUKUM D-M (apa bendanya? atau apa barangnya? )

1. Siapakah nama saudari? { }

1. mini telekung { }

2. Siapa nama saudari? { }

2. sos cili { }

3. Nama saudari siapa? { }

3. ayam telur { }

4. Nama saudari siapakah? { }

4. telur ayam { }

5. Yang manakah basikal kamu? { }

6. telur kuning { }

KATA TANYA (apa, mana, bila, siapa)

39.

HUKUM D-M (apa bendanya? atau apa barangnya? )

1. Dia tak tahu apa yang silap. { }

1. Saya makan goreng pisang. { }

2. Dia tak tahu apa-apa yang silap. { }

2. Saya makan pisang goreng. { }

3. Aki tidak ke mana semalam. { }

3. Tolong goreng ayam itu. { }

4. Silalah ke Ipoh bila ada masa. { }

4. Aminah Kedai Jahit . { }

5. Lim menyiasat siapa yang culas. { }

5. Anjung Selera Restoran. { }

PERKATAAN “YANG” (penggunaan yang tepat)

40.

ANGKA DENGAN HURUF (mesti ada tanda sempang)

1. Yang Dipertua MPTI { }

1. 1950an { }

2. Yang di-Pertua Dewan Rakyat { }

2. 1950-an { }

3. Yang di-Pertuan Agong { }

3. ke25 { }

4. Yang di-Pertuan Negeri { }

4. ke-25 { }

5. Yang di-Pertuan Besar { }

5. ke sepuluh { }

BIL 41.

42.

TANDAKAN (√ ) ATAU ( X ) LAIN atau LAIN-LAIN (“lain” digunakan di akhir ayat)

44.

45.

46.

TANDAKAN ( √ ) ATAU ( X ) “RAYA” - NAMA KHAS (satu perkataan atau dua perkataan)

1. masalah-masalah lain { }

1. Hari Raya Haji { }

2. lain-lain masalah { }

2. Lebuhraya Persekutuan { }

3. perkara-perkara lain { }

3. Bandaraya Kuala Lumpur { }

4. lain-lain perkara { }

4. Bandar Raya Kuala Lumpur { }

5. hal-hal lain { }

5. Bandaraya Ipoh { }

KATA BANTU (boleh berpasangan dalam ayat) 1. Jelo belum pernah makan petai. {

43.

BIL

47.

PERKATAAN “BAHASA” (huruf kecil atau huruf besar) 1. Bahasa Melayu { }

*mata pelajaran

2. Leong masih belum bersekolah. { }

2. bahasa Melayu { }

*am / bahasa

3. Dia masih sedang menulis surat. { }

3. berbahasa Melayu { }

4. Siti sudah pernah melawat Paris. { }

4. berBahasa Melayu { }

5. Kumari sedang hendak ke pasar. { }

5. Info Bahasa { }

“AIRCOND” (bahasa Inggeris yang diterjemahkan)

}

48.

IMBUHAN {meN- ... -i / meN- ... –kan} {orang / benda}

1. alat penghawa dingin { }

1. menghadiahi Ali { }

2. alat hawa dingin { }

2. menganugerahkan Ali { }

3. pendingin hawa { }

3. menganugerahkan pingat { }

4. penghawa dingin { }

4. menghidangkan tetamu { }

5. penyaman udara { }

5. menghidangkan nasi lemak { }

AYAT SONGSANG (pendepanan frasa dalam ayat)

49.

DEMI atau UNTUK (pilih satu sahaja / tidak boleh kedua-duanya )

1. Membaca buku murid itu. { }

1. demi ibu tersayang { }

2. Tertidur Mawi di situ. { }

2. demi untuk ibu tersayang { }

3. Sungguh besar sekolah itu. { }

3. untuk menjaga maruah { }

4. Ke Mekah lagi Haji Ali. { }

4. demi untuk menjaga maruah { }

5. Untuk siapakah hadiah ini? { }

5. demi untuk ikatan kekeluargaan { }

“RAYA” - NAMA AM (satu perkataan atau dua perkataan)

50.

SEJAK, SEMENJAK atau DARI (penggunaan kata sendi yang tepat)

1. pasar raya { }

1. sejak dari pagi tadi { }

2. pasaraya { }

2. semenjak pagi tadi { }

3. bandar raya { }

3. semenjak dari lahir { }

4. pilihanraya { }

4. sejak lahir { }

5. jalan raya { }

5. sejak dari bangku sekolah lagi { }

TANDAKAN (√ ) ATAU ( X )

BIL 51.

BOLEH dan DAPAT (keizinan / memperoleh, guna tenaga) 1. Kamu boleh balik setelah menyiapkan kerja itu. { } 2. Selepas kakinya sembuh, dia boleh menunggang basikal. { } 3. Muhammad Redzuan boleh menjawab soalan itu dengan tepat. { } 4. Apabila membaca surat khabar, kita boleh mengetahui pelbagai berita. { }

52.

PENGGUNAAN PERKATAAN “SELAIN” (selain, tidak perlu berpasangan dengan dari atau daripada) 1. Selain mengaji, dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. { } 2. Selain daripada mengaji, dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. { }

53.

IMBUHAN {“di- ... -i” dan “di- ... -kan”} (boleh untuk manusia dan boleh juga untuk benda) 1. Pingat Khidmat Cemerlang dihadiahkan kepada Puan Fatimah. { } 2. Puan Fatimah dihadiahkan Pingat Khidmat Cemerlang. { } 3. Puan Fatimah dihadiahi Pingat Khidmat Cemerlang. { }

54.

MEMPERISTERI {berkahwin dengannya} MEMPERISTERIKAN {mengahwinkan orang lain} 1. Haji Kamarul memperisterikan seorang gadis kampung. { } 2. Haji Kamarul memperisteri seorang gadis kampung. {

}

3. Haji Kamarul memperisterikan anak lelakinya dengan seorang gadis kampung. { } 4. Haji Kamarul memperisteri anak lelakinya dengan seorang gadis kampung. { } 5. Haji Kamarul mempersuamikan anak daranya dengan seorang pemuda kampung. { }

55.

IMBUHAN {“meN- ... –kan”) {orang atau buat/beli untuk orang lain} 1. Siti Nurhaliza membuatkan ayahnya secawan teh. { } 2. Kakak menjahitkan ibunya sepasang baju kurung moden. { } 3. Kakak menjahit ibunya sepasang baju kurung moden. { } 4. Kakak menjahit sepasang baju kurung moden untuk ibunya. { }

56.

IMBUHAN {“ber- ... -kan”} (tidak perlu kata sendi) 1. Orang tua itu tidur bertilamkan surat khabar lama. { } 2. Orang tua itu tidur berbantal lengan. { }

BIL 57.

TANDAKAN (√ ) ATAU ( X ) Men- … -kan {tidak perlu tentang} Ber {ada tentang / kata sendi} / Ber- ... -kan {tak perlu kata sendi} 1. Cikgu Noridah menceritakan tentang pengalamannya. { } 2. Cikgu Noridah menceritakan pengalamannya. { } 3. Cikgu Noridah bercerita tentang pengalamannya. { } 4. Dia sentiasa memikirkan masalah dirinya. { } 5. Hambali sentiasa berfikir masalah dirinya. { }

58.

DARIPADA ... KEPADA {perbezaan} DARI ... KE {masa, jarak, tempat} 1. Markah Bahasa Melayunya telah meningkat dari 80% ke 90%. { } 2. Harga minyak petrol telah naik daripada RM1.00 kepada RM1.30 seliter. { } 3. Jarak dari Tapah ke Slim River ialah 50 kilometer. {

59.

}

KE ... KE / UNTUK ... UNTUK / DI ... DI (diulang dua kali dalam ayat) 1. Saya tidak tahu sama ada dia ke Ipoh atau ke Johor. { } 2. Hadiah ini adalah untuk ibu bukan ayah. { } 3. Kami tidak pasti sama ada kakak kamu ada di kantin atau perpustakaan. {

60.

PENGGUNAAN SINGKATAN HURUF (singakatan yang memberi makna tertentu) 1. YAB Menteri Besar Perak melawat tapak industri kecil. { } 2. Y. A. B. Menteri Besar Perak melawat tapak industri kecil. { } 3. Dia mengajar di Sek. Keb. Tasek Dermawan, Ipoh. { } 4. Dia mengajar di Sekolah Kebangsaan Tasek Dermawan, Ipoh. { } 5. Dia mengajar di SK Tasek Dermawan, Ipoh. { } 6. Pameran kraf tangan itu dirasmikan oleh YB Adun Manjoi. { } 7. Pameran kraf tangan itu dirasmikan oleh YB ADUN Manjoi. { } 8. Pameran kraf tangan itu dirasmikan oleh Y. B. ADUN Manjoi. { }

61.

PENGGUNAAN ABJAD DALAM AYAT { (nombor dalam ayat perlu ditulis dalam bentuk ejaan kecuali tahun, wang, alamat ...) 1. Dia mempunyai 2 orang adik perempuan yang masih belum bersekolah. { } 2. Rahim dilahirkan pada tahun 1955 di Kampung Padang Terap. { } 3. Zoraimi mengeluarkan wang sebanyak RM2 350.00 dari Bank Islam. { } 4. Di dalam bakul rotan itu terdapat sepuluh biji durian. {

}

}

TANDAKAN (√ ) ATAU ( X )

BIL 62.

SEMENTARA {baharu melakukan satu perbuatan} MANAKALA {telah melakukan dua perbuatan} 1. Ibu menanak nasi sementara kakak saya menyiang ikan. { } 2. Ibu menanak nasi manakala kakak saya menyiang ikan. { } 3. Mereka menanam jagung manakala menunggu padi masak. { } 4. Sementara menunggu bapanya pulang, Azmi membaca buku. { }

63.

KATA PEMERI {adalah, ialah} {adalah; kata sendi, kata adjektif} / {ialah; kata nama, kata kerja} {adalah; tidak boleh diletakkan di permulaan ayat, berpasangan dangan KSN/kata hubung } {Tidak digalakkan kata pemeri dalam ayat ringkas} 1. Muhammad Ramli adalah abang saya. { } 2. Hobi saya adalah bermain badminton. { } 3. Rombongan itu adalah dari negara Jepun. { } 4. Orang yang sedang menjinjing komputer riba itu ialah abang saya. {

}

5. Punca pencemaran adalah seperti pembuangan sisa toksik oleh pihak kilang. { } 64.

KATA GANTI NAMA {GELARAN} (“ia” dan “dia” digunakan untuk orang sahaja) 1. Saya ada seekor kucing. Ia bernama Si Comel. {

}

2. Saya ada seekor kucing yang bernama Si Comel. {

}

3. Kamus itu sangat mahal. Ia berharga RM60.00 sahaja. { } 4. Bersikap rajin amat penting kerana ianya menjamin kejayaan. { } BIL 65.

MAKLUMAT KATA HUBUNG walaupun lagipun sekalipun kadangkala darihal

sungguhpun mahupun andaipun manakala walau bagaimanapun

kendatipun ataupun bagaimanapun apakala

BIL

MAKLUMAT

BIL

66

PERKATAAN YANG SAMA MAKSUD

67

sejak sentiasa depan baru belakangan esok saja banyak pelbagai

semenjak senantiasa hadapan baharu kebelakangan besok sahaja ramai berbagai-bagai

meskipun biarpun apabila padahal

adapun kalaupun barangkali walhal

MAKLUMAT KATA MAJMUK antarabangsa bumiputera jawatankuasa kakitangan warganegara olahraga beritahu tandatangan ubah suai

pesuruhjaya setiausaha sukarela suruhanjaya tanggungjawab matahari kerjasama atur cara urus setia

BIL

KLAUSA / FRASA / AYAT

1.

adalah dengan ini dimaklumkan

2.

agar tidak membuat bising

3.

antara mereka yang hadir

4.

atas perhatian ibu bapa

5.

banyak penduduk yang hadir

6.

beberapa biji jerawat membarisi pipinya

7.

berbagai masalah

8.

bertahun-tahun dia merantau

9.

bila ada masa lapang

10.

buku aturcara sukan

11.

buku aturcara sukan tahunan

12.

dalam pengetahuan saya

13.

dari masa ke semasa

14.

daun-daun berguguran

15.

di antara hobinya ialah memancing

16.

di gerainya ada menjual kad telefon

17.

di waktu lapang

18.

dia benar nakal

19.

dia menyesali tindakan kawannya

20.

dua setengah jam

21.

Halimah jururawat

22.

hobi ibu ialah menanam bunga

23.

Jabatan PERHILITAN

24.

jam lima petang

25.

kereta itu dipandu oleh saya

26.

kerja-kerja pedalaman parit

27.

ladang tebunya betul luas

28.

makan kuih karipap lagi

29.

membincangkan tentang

30.

memperlebarkan jalan

BETUL / SALAH

PEMBETULAN

BIL

KLAUSA / FRASA / AYAT

31.

mencolok mata

32.

menemui dompet

33.

mengehendaki sebuah rumah banglo

34.

menghadiahkan anaknya

35.

menghadkan jumlah perkataan

36.

menternak telur ayam

37.

merasa teramat sedih

38.

mesyuarat agong

39.

mini konsert Astro

40.

mohon restu Allah SWT

41.

oleh kerana

42.

paling peramah sekali

43.

para dermawan sekalian

44.

pengantin baru

45.

penyalah gunaan dadah

46.

projek jalan tar mini

47.

rampasan mercun terbesar

48.

rumah orang tua-tua

49.

saling bantu-membantu

50.

sambalewa

51.

sangat cantik sekali

52.

sayangkan kamu

53.

sedang ditemu bual oleh wartawan

54.

sekaki bunga

55.

selekoh amat berbahaya

56.

sudah boleh menunggang basikal

57.

sungai itu terpanjang

58.

tempuh seminggu

59.

terlalu amat indah

60.

turun ke bawah

BETUL / SALAH

PEMBETULAN

BIL

KLAUSA / FRASA / AYAT

61.

Antara acara yang dipertandingkan ialah mewarna dan melukis poster.

62.

Apa pun yang terjadi dalam keluarganya, jangan kamu campur tangan.

63.

Ayah telah menggali di belakang rumah sebuah perigi batu.

64.

Baju kurung moden yang berwarna jingga itu bagi kakak long saya.

65.

Bapa Khamarrul ialah Guru Besar di SK Seri Setia, Teluk Intan.

66.

Bapa membeli goreng pisang yang masih panas di gerai Pak Mail.

67.

Benar tepat jawapan tatabahasa yang diberikan oleh murid itu.

68.

Carta Penulisan Bahasa Melayu UPSR itu terletak atas meja Cikgu Ali.

69.

Cik Nurul Husna membeli sehelai telekung mini di pasar malam.

70.

Datin Suraya berhasrat memperluas perniagaannya ke Malaysia Timur.

71.

Di zaman ini, kereta sudah menjadi satu daripada keperluan harian.

72.

Emak menyuruh kakak memasukkan sedikit cili sos ke dalam gulai itu.

73.

Encik Mutu bekerja di Estet Mini Ulu Bernam sejak tahun lepas.

74.

Guru Besar berterima kasih di atas pandangan guru-gurunya.

75.

Kata Ustaz Ishak kepada anak muridnya, “Yang kekal cuma Allah.”

76.

Kawasan pedalaman itu akan dimajukan oleh Kerajaan Negeri Perak.

77.

Kedua pengantin itu berseri-seri semasa bersanding di atas pelamin.

78.

Kejayaan cemerlang yang diperolehi Mustafa kerana usaha gigihnya.

79.

Lain-lain perkara turut dibincangkan dalam mesyuarat PIBG itu.

80.

Mak Cik Mariam menghidangi tetamunya sepinggan kuih seri muka.

81.

Makanlah ikan kerana ikan mengandungi zat dan protein yang banyak.

82.

Pemandu muda itu menafikan dia memotong garisan berkembar.

83.

Pertandingan catur itu hanya terbuka kepada ahli kelab itu sahaja.

84.

Puan Kamariah membeli sebiji kek berperisa coklat di pasar malam.

85.

Seekor lembaga putih pernah dilihat olehnya di teratak usang itu.

86.

Semenjak dari hari itu, abangnya tidak pernah lagi datang ke sini.

87.

Setengah murid tidak tahu membahagi-bahagikan masa dengan baik.

88.

Setiap pagi dia bersarapan dua biji telur ayam masak separuh.

89.

Siapatah yang suka membuang sampah sarap di kawasan ini.

90.

Siti Nurhaliza mempunyai peminat yang ramai di seluruh negara.

BETUL / SALAH

Xem th�m...

Komen

Hak cipta © 2017 SLIDEMY.COM Inc.